Listarea utilizatorilor din AD in functie de data crearii lor

Daca aveti nevoie sa listati utilizatorii din AD in functie de data crearii lor (de la primul user creat pana in prezent, sau puteti sa ii filtrati si numai pentru o anumita perioada data), folosit scriptul urmator:


$Start = Get-Date -Day 01 -Month 01 -Year 2014 -Hour 00
$End = Get-Date -Day 09 -Month 11 -Year 2015 -Hour 23 -Minute 59
Get-ADUser -Filter * -Properties whenCreated | ? { ($_.whenCreated -gt $Start) -and ($_.whenCreated -le $End) } | Format-Table Name,WhenCreated,DistinguishedName -Autosize –Wrap > C:/User.csv

Partea cu > C:/User.csv este ca sa va exporte lista pe C:/ intr-un fisier .csv. Daca nu doriti asta ci vreti sa vedeti lista in consola, omiteti aceasta parte.

Enjoy

Leave a Reply