Conectarea PowerShell la serverul Exchange online:


Pentru MODUL -> Windows 7  e obligatoriu [Parte administrativa (useri etc)]

• Sub Windows XP si Windows Vista, va trebui sa mergeti la adresa de mai jos, pentru a instala utlima versiune de PowerShell

http://help.outlook.com/fr-fr/140/cc952756.aspx

• Veti putea atunci sa downloadati modulul Microsoft Online Services pentru Windows PowerShell:

http://onlinehelp.microsoft.com/fr-fr/office365-enterprises/hh124998.aspx

• Porniti PowerShell  ca Administrator (menu Start-> All Programs-> Accessoires -> Windows PowerShell -> clic dreapta pe „Windows PowerShell”, „Run as Administrator”)

• Definiti politica de executare a scripturilor (vi se va cere o confirmare) :

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

• Connectati PowerShell la serviciul Exchange Online si activati modulul Microsoft Online Services cu ajutorul comenzilor urmatoare (o fereastra de identificare la Office 365 se  va deschide):

$cred = Get-Credential „AdresaTaAdminl@DomeniulTau.com”

Import-Module MSOnline

Connect-MsolService -Credential $cred

$msoExchangeURL = “https://ps.outlook.com/powershell/

$session= New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri $msoExchangeURL -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $session

->Enter

-si gata! Esti conectat. Din acest moment poti rula orice cmdlet, comanda care se va executa direct pe serverul Exchange Online

Leave a Reply